ANUNȚ INTENȚIE

Clubul Copiilor Petrila informează operatorii economici că intenționează să achiziționeze prin modalitate de achiziție directă, în baza prevederilor art. 7 alin. 5 din Legea 98/2016, servicii pentru obiectivele: Clubul Copiilor Petrila str. Tudor Vladimirescu nr. 3, Clubul Copiilor Petrila – structura Petroșani str. Timișoara nr. 6, Clubul Copiilor Petrila – structura Vulcan str. Decebal nr. 8, în data de 05.06.2020, până la ora 12 și îi invită să participe cu oferte de preț.

Obiectul contractului: Realizarea unui contract de servicii cuprinzând antemăsurători, liste de cantități cu valori, liste de cantități fără valori și întocmire schițe de principiu pentru obiectivele: Clubul Copiilor Petrila str. Tudor Vladimirescu nr. 3, Clubul Copiilor Petrila – structura Petroșani str. Timișoara nr. 6, Clubul Copiilor Petrila – structura Vulcan str. Decebal nr. 8.