Year: 2020

ANUNȚ INTENȚIE

Clubul Copiilor Petrila informează operatorii economici că intenționează să achiziționeze prin modalitate de achiziție directă, în baza prevederilor art. 7 alin. 5 din Legea 98/2016, servicii pentru obiectivele: Clubul Copiilor Petrila str. Tudor Vladimirescu nr. 3, Clubul Copiilor Petrila – structura Petroșani str. Timișoara nr. 6, Clubul Copiilor Petrila – structura Vulcan str. Decebal nr. 8, în data de 05.06.2020, până la ora 12 și îi invită să participe cu oferte de preț.

Obiectul contractului: Realizarea unui contract de servicii cuprinzând antemăsurători, liste de cantități cu valori, liste de cantități fără valori și întocmire schițe de principiu pentru obiectivele: Clubul Copiilor Petrila str. Tudor Vladimirescu nr. 3, Clubul Copiilor Petrila – structura Petroșani str. Timișoara nr. 6, Clubul Copiilor Petrila – structura Vulcan str. Decebal nr. 8.

Pentru profesori

Doamna profesoară Doina Buldur ne explică cum putem realiza un formular online. Poate nu toți dascălii au abilități informatice. Pentru cei care nu au, cred că e util filmulețul .